UNDHEIM BARNEHAGE
Tel: 93045787  96922923    Adr: Sælandsvegen 21,   4342  UNDHEIM    Send oss epost
 
( 04/02/2021 )

Vi har eit godt tilrettelagt og avskjerma soveområde, under tak mellom hovedbygget og påbygget / blå avd.

Vi har alltid 2 sovevakter, 1 på blå avd og 1 på gul avd. Sovevaktene er knytta opp mot vakter, og rullerer kvar halve time. I tillegg sjekkar sovevaktene alle barna oppi alle vognene kvart 15.min, og ser at dei ligg godt, pustar normalt, ikkje har tildekt munn/nase. 

 Dersom barn frå dei 2 store avdelingane, rød avd eller grøn avd ska sova ute, vert dei kjørt bort til gul sitt soveområde, og passa på av gul avd si sovevakt.

 
 
Takk for at du besøkte UNDHEIM BARNEHAGE