• 18/08/2023

   Mobilnr til rød avd er: 930 49 330 

  Rød avd skal frå 15.august 2023 ha:

  20 barn skal gå på rød avd dei er født 2020, 2019 og 2018

   Ein fine gjeng!

   Ped.leiarar:

  Hilde Andersen og Anne Reiersen Undheim

  Fagarbeidar/asistent:   

  Jartrud Gudmestad Undheim, Kristine Hersdal Gya og Ragnhild Figve Tjåland