• 08/08/2017

    xt

rød avd går det 20 barn fordelt på 19 plassar .

I år er det ei blanding av 3, 4 og 5 år og 1 barn 6 år.

1 barn født i 2011 og 8 barn født i 2012 og 5 barn f i 2013 og 6 barn født i 2014

Ein fine gjeng!