• 08/08/2017

    edf40wrjww2utHPContent:FullText

    rød avd går det 20 barn fordelt på 19 plassar .

    I år er det ei blanding av 3, 4 og 5 år og 1 barn 6 år.

    1 barn født i 2011 og 8 barn født i 2012 og 5 barn f i 2013 og 6 barn født i 2014

    Ein fine gjeng!