• 13/08/2019

    rød avd går det 20 barn , og har mobilnr 930 49 330

    I år er det ei blanding av 3, 4 og 5 år 

     8 barn født i 2014 og 10 barn født i 2015 og 2 barn født i 2016

    Ein fine gjeng!