• 03/02/2021

    Barna i Undheim barnehage får tilrettelagt for 3 måltid om dagen, kor vi serverer 2 av dei, lunsj og mellemad. Medbrakt frukost kan dei eta her mellom 7-8.00, og dei får melk / vatn å drikka i barnehagen. 

    Sunn og næringsrik mat er viktig for barna sin trivsel, utvikling og læring. Vi ønskjer å gje barna ei positiv haldning til mat. Vi oppfordrar alle til å prøva nye smaker og matvarer. Det er spennande å klemma på og smaka på nye råvarer , verta kjende med farge, lukt, konsistens og smak. 

    Måltida i barnehagen er ein flott arena for sosialt samspel og læring- Rundt matbordet kan det snakkast om mat og sundt kosthald på ein naturleg måte.  

     Les meir om mat og måltida i eige vedlegg under dokumentmappe