• 08/08/2017

    xt

Vi har 15 heile faste stillingar i barnehagen. I tillegg har vi i år "utlånt" ein spesial pedagog frå kommunen og vi har ein ekstra fagarbeidar/barnevernspedagog.

Blå avd :  Marianne Dysjaland Undheim, pedagogisk leiar og Marta Skretting Ekroll pedagogisk leiar på disp, Rita V Søyland, fagarbeidar, Marianne Ravndal assistent og Rønnaug Haaland assistent.

Gul avd: Wenche H Haavardsholm pedagogisk leiar, Gyrid M Harstad , pedagogisk leiar på disp, Jartrud Gudmestad Undheim, assistent, Dagrun Nedrebø, fagarbeidar , Fiona Wantz assistent og Tonje K Auestad, assistent.

Rød avd: Sissel Hole Paulsen  pedagogisk leiar , Anne Reiersen Undheim, fagarbeidar, Johanne Steinsland fagarbeidar , Møyfrid Undheim Ørstavik assistent,            spesial pedagog og barnevernspedagog Elisabeth B Fosse.

Grøn avd: Tove Hersdal pedagogisk leiar, Karen Maria Svalestad fagarbeidar, Oddrun Sveinsvoll fagarbeidar, Ragnhild F Tjåland fagarbeidar,

 

 Styrar/kontor: Rut Moi Lunde