UNDHEIM BARNEHAGE
Tel: 93045787  96922923    Adr: Sælandsvegen 21,   4342  UNDHEIM    Send oss epost
 
( 31/01/2021 )

Barnehagen har stengt julaftan, nyttårsftan og onsdag før skjærtorsdag . 

 Barnehagen har stengt 3 veker i juli, v 28, 29 og 30 

 
 
Takk for at du besøkte UNDHEIM BARNEHAGE