• 08/08/2017

    xt

grøn avd går 19 barn fordelt på 19 plassar.

I år er det ei blanding av 3, 4 og 5 år. 

7 barn født i 2012 og 5 barn f i 2013 og 7 barn født i 2014. 

Ein super gjeng!