• 08/08/2017

    edf40wrjww2utHPContent:FullText

    grøn avd går 19 barn fordelt på 19 plassar.

    I år er det ei blanding av 3, 4 og 5 år. 

    7 barn født i 2012 og 5 barn f i 2013 og 7 barn født i 2014. 

    Ein super gjeng!