UNDHEIM BARNEHAGE
Tel: 93045787    Adr: Sælandsvegen 21, 4342  UNDHEIM    Send oss epost
 

DOKUMENTER TIL NEDLASTNING

Mainytt 2021 frå.pdf
( 62 KB )

Maiplan, grøn avd 21.pdf
( 3 MB )

Mai-21rød avd.pdf
( 471 KB )

Mai plan, 2021, gul avd.pdf
( 148 KB )

Maiplan blå avd 2021.pdf
( 225 KB )

April- 21, rød avd ny.pdf
( 366 KB )

April plan, 2021, gul avd.pdf
( 156 KB )

April-sanger,2021, gul avd.pdf
( 194 KB )

April-plan, grøn acd.pdf
( 556 KB )

Aprilplan blå avd 2021.pdf
( 287 KB )

Mat i undheim barnehage.pdf
( 68 KB )

Mars plan.pdf
( 381 KB )

Marsplan, gul avd. 2021.pdf
( 118 KB )

Marsplan blå avd 2021.pdf
( 324 KB )

Mars- 21 rød avd.pdf
( 377 KB )

Lunsjplan for undheim barnehage.pdf
( 57 KB )

Februarplan blå avd 2021.pdf
( 236 KB )

Februarplan grønn avd.pdf
( 4 MB )

Februar -21 rød.pdf
( 394 KB )

Februarplan, gul avd. 2021.pdf
( 135 KB )

Skule- og barnehagerute 2020 2021.docx
( 74 KB )

Vedtekter.pdf
( 115 KB )

Januarplan, gul avd.2021.pdf
( 190 KB )

Januarplan blå avd 2021.pdf
( 348 KB )

Januar -21 rød.pdf
( 423 KB )

Felles foreldre info september 2020.docx
( 238 KB )

Årsplanen undheim (3).doc
( 5 MB )

Oppdatert informasjon skule og bhg.docx
( 21 KB )

Rettningsliner for barn angående matallergier og ulike dietter - uten foreldre betaling.doc
( 58 KB )

Handlingsplan mot mobbing i barnehagen 2013.doc
( 204 KB )

 

 
 
Takk for at du besøkte UNDHEIM BARNEHAGE