UNDHEIM BARNEHAGE
Tel: 93045787  96922923    Adr: Sælandsvegen 21,   4342  UNDHEIM    Send oss epost
 
( 31/01/2021 )

Barnehagen fylgjer skule og barnehageruta for kommunen, og har dei same 5 planleggingsdagane som kommunen. Fredag 14.aug 2020, Fredag 13.nov 2020, Torsdag 18.februar 2021, Tysdag 6.april 2021 og Fredag 14.mai 2021. 

Skule og barnehageruta 2020-2021, ligg under dokumenter. 

 
 
Takk for at du besøkte UNDHEIM BARNEHAGE