• 08/08/2023

    Barnehagen fylgjer skule og barnehageruta for kommunen. Dei 5 dagane er:

    måndag 14.august - tysdag 15.august, fredag 17.november - tysdag 2.januar 2024 og tysdag 2.april 2024

    Skule og barnehageruta 2023-2024, ligg under dokumenter.