UNDHEIM BARNEHAGE
Tel: 93045787  96922923    Adr: Sælandsvegen 21,   4342  UNDHEIM    Send oss epost
 
( 13/08/2021 )

Barnehagen fylgjer skule og barnehageruta for kommunen, og har dei same 5 planleggingsdagane som kommunen. Dei 5 dagane er:

måndag 16.august - fredag 12.november - måndag 3.januar 2022 - torsdag 24.februar 2022 - måndag 16.mai 2022 

Skule og barnehageruta 2021-2022, ligg under dokumenter. 

 
 
Takk for at du besøkte UNDHEIM BARNEHAGE