• 09/02/2023

  Desse er med i FAU 2022-2023 

   Malin Horpestad, mobilnr 954 11 231, blå avd

   Sindre Hadland, mobilnr 464 25 648, gul avd,

   Arnfrid Bjelland, mobilnr 909 70 869, rød avd

   Tobias Taksdal, mobilnr 928 60 284, grøn avd 

   

   Desse er med i SU 2021-22

  Sindre Hadland, monbilnr 464 25 648 leiar og foreldrerepr

  Arnfrid Bjelland, mobilnr 909 70 869,     foreldrerepr

  Anne Reiersen Undheim, mobilnr 456 86 705, personalrepr

   Tordis Sandvik, mobilnr 915 72 880, eigarrepr

   Tove Hersdal, mobilnr 922 57 342, styrar