UNDHEIM BARNEHAGE
Tel: 93045787  96922923    Adr: Sælandsvegen 21,   4342  UNDHEIM    Send oss epost
 
( 02/02/2021 )

Desse er med i FAU 2020-21 

Jarle Kartevoll , mobilnr 900 84 386, blå avd

 Malin Horpestad, mobilnr 954 11 231, gul avd

 Sindre Hadland, mobilnr 464 25 648, rød avd

 Linn Cecilie Høiland, mobilnr 971 14 039, grøn avd 

 

 Desse er med i SU 2020-21

Jarle Kartevoll, mobilnr 900 84 386, foreldrerepr

Linn Cecilie Høiland, mobilnr 971 12 039, foreldrerepr

Johanne Steinsland, mobilnr 953 05 052, personalrepr

Anne Reiersen Undheim, mobilnr 456 86 705, personalrepr

 Tordis Sandvik, mobilnr 915 72 880, eigarrepr

 Rut Moi Lunde, mobilnr 969 22 923, styrar

 

 

 

 
 
Takk for at du besøkte UNDHEIM BARNEHAGE