• 02/02/2017

   VELKOMMEN TIL Å SØKJE BARNEHAGEPLASS !!

   Vi har 4 avd, 2 småbarnsavd og 2 store avd.

  Vi har 68 glade og aktive barn, og 22 engasjerte og motiverte vaksne !! 

  Vi har åpe kl.07.00 - 16.30.

  Vår visjon: Rom for alle, blikk for den enkelte !

  Vi arbeidar utifrå Trygghetssirkelen / COS, kor vi følgjer barna sine initiativ, tek deira kjensler på alvor og er klare med eit trygt og godt fang når det trengs. 

   Kom gjerne innom på besøk, og hels på oss !

  Eller ta ein telefon 51 48 45 81. 

  Søknadsfristen er 1.mars. 

   

   

   

   

   


  GODT NYTTÅR !!

  Då er vi i gang , nytt år og nye dagar !!

  Vi vil gjerne ha litt snø og vinter !!

   

   

   

   

   

     DÅ ER DET SNART JUL OG NYTT ÅR !!

  - Vil minna alle om at vi startar med planleggingsdag 2.januar !

  Vi vil ønskja adle ei velsigna jul og eit godt nyttår !!

   

   

   

   NISSEFEST TYSDAG 6.DES  - sjå desembernytt

   

  JULEAVSLUTNING TYSDAG 13.DES - sjå desembernytt  


   

   

   1000 TAKK FOR GODT FRAMMØTE OG STORT BIDRAG KR. 7.540 TIL FADDERBARNA VÅRE !!

   

   


  FOR NOGEN FLOTTE HAUSTDAGAR !!

  Vi nyt dei med turar og møje utetid !!

  Spennande med vedlikehald og fornying av uteleikeplassen !!

  -å sjå gravemaskin og arbeidsfolk i aksjon ,

  vi gler oss til det vert ferdig !!

   

  VELKOMNE TIL  

  KUNSTKAFE TYSDAG 25.OKT KL 14.30 -16.00 !

  -sjå meir info på oktobernytt -  

   

   

   

   

   

  TUSEN TAKK FOR GODT FRAMMØTE PÅ FORELDREMØTE TORSDAG 8.SEPT !!

  De finn referat frå fellesdelen under dokumenter  

   

   

  Då er vi godt i gang og er komne til september.

  De har nå fått både fellesinfo for sept, og månedsplan for den avd barnet/barna går i.

   

   

  VELKOMNE TIL UNDHEIM BARNEHAGE  !!

   

   Vi har åpe 7.00-16.30.  

  tlf styrar / kontor:  51 48 45 81

  tlf blå avd: 93 03 87 97

  tlf gul avd: 93 03 68 47

  tlf rød avd: 93 04 93 30

  tlf grøn avd: 93 03 65 57 

   

  Då er vi igang igjen !!

   

  Minner om at måndag 15.august er det planleggingsdag og barnehagen er stengt. 

   

  Frå tysdag 16.august, er det 27 gamle barn som skal begynna på ny avd - det blir spennande og kjekt !!

  Frå same dag begynnar dei første nye , vi gler oss til å verta kjende med dokke !! 

   

   

   

   

   

  VELKOMNE TIL SOMMARFESTEN TYSDAG 14.JUNI

  kl 17.30-18.30  

  -sjå programmet i vedlegget til høgre 

   

   

  Nå er MAI her , med mange selskap og andre gilde festdagar !!

   


   

   

   

  Då er mars ferdig og vi har starta på april !!

   

  FORELDREMØTE TORSDAG 14.APRIL KL 19.30-21.00

  NB: i MEDIATEKET på Undheim skule !! 

   sjå eigen info og påmelding i garderobane

   

   

   

  Brukarundersøking .

  Vi oppfordrar dokke til å delta på denne undersøking i regi av kommunen !!

  Dokke er våre viktigaste samarbeidspartnarar !! 

  -sjå eige følge brev og passord utdelt i posthyllene.

   

   

   

   

   Nå er det snart mars og vår !

  Vi er klare for lysare og varmare dagar !!

   

  Vi har åpe 21. og 22.mars , men stengt onsdag 23.mars  

  Fint om de vil kryssa dokke av på lista i garderoben om barnet kjem desse 2 dagane eller skal ha ferie !! 

   

   NB: Det er planleggingsdag tysdag 29.mars og stengt

   

  Då ønskjer vi alle ein fin mars og vår !! 

   

   

   

   KARNEVAL FREDAG 12.FEBRUAR

   

   

   

  OPPTAK OG FRISTER

   Frist for å søkje endring på antal dagar frå 15.aug, er 15.febr.

  Frist for å søkje plass i barnehage, er 1.mars.

  Frist for å melde seg på SFO, er også 1.mars

  Alt dette må de gjera på kommunen si heimeside. 

   HOVEDOPPTAKET ER 15.MARS.

  Utsending av svar på mail, skal skje i veke 13

   

  VELKOMNE TIL Å SØKJA PLASS HER HJÅ OSS !! 

   

Fotoalbumet